top of page

Program workshopu

Pondělí 1. října 2012

 

9:00 - 09:30 / Registrace účastníků

I. Velká zasedací místnost

 

9:30 - 10:10 / Slavnostní zahájení

Uvítání, proslovy pořadatelů,  představení projektu, seznámení s činností Pražské linky důvěry, s programem workshopu apod.

10:15 - 11:30 / Jak se podává ruka ve Švýcarsku a jak v Čechách

Bc. Lucie Hermánková, supervizorka, bývalá vedoucí Pražské linky důvěry; Bc. Silvie Novotná, koordinátorka projektů,  bezplatná webová poradna Aperio, Pražská linka důvěry

Jak se dělá telefonická krizová intervence: srovnání systémů a způsobů práce linek důvěry pro dospělé ve Švýcarsku (Die Dargebotene Hand) a v ČR (Pražská linka důvěry, zkušenosti účastníků workshopu). Zaměření na systém práce s dobrovolníky a jejich vzdělávání. Jsou švýcarské zkušenosti přenositelné do ČR a jak? Prezentace, interaktivní seminář, diskuse.

11:40 - 12:50 / Sebevraždy trochu jinak

Mgr. Jitka Medřická, DiS., psycholožka a sociální pracovnice, vedoucí Pražské linky důvěry

 

Je práce s klienty se sebevražednými tendencemi opravdu smysluplná? Lze snížit riziko sebevražedného jednání úpravou vnějších podmínek či ztížením přístupu ke zbraním? Co by mohlo platit na sebepoškozující se klienty? Zajímavé podněty ze švýcarských zkušeností a výzkumů psychiatra a suicidologa Thomase Reische  z Univerzitní psychiatrické kliniky v Bernu. Uvažujeme u nás podobně? Interaktivní seminář, diskuse.

13:30 - 14:30 / Komplexní specializovaný servis pro osoby s psychiatrickým onemocněním

Bc. Silvie Novotná, sociální pracovnice, Pražská linka důvěry; Mgr.  Jarmila Kubáňková, psycholožka, Pražská linka důvěry, Green doors

Výhody jednotného systému pomoci pro osoby s psychiatrickým onemocněním. Prezentace švýcarské organizace Pro Mente Sana a srovnání se situací v sociálních službách pro tuto skupinu v ČR.  

14:35 - 15:50 / Duchovní jako pracovník na lince důvěry

Mgr. Eva Cudlínová, sociální pracovnice, Pražská linka důvěry, duchovní, Církev Československá husitská; Mgr. Martina Kopecká, doktorandka Husovy teologické fakulty

Práce na lince důvěry pod úhlem teologického pohledu aneb propojení zkušeností krizového pracovníka a duchovního. V čem může být teologická zkušenost přínosná a v čem naopak brzdí? Interaktivní seminář, diskuse.

 

16:00 - 16:30 / Resuscitace po telefonu

MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska Zdravotnické  záchranné služby Hlavního města Praha

 

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) patří v České republice (ČR) mezi standardní metodiky práce zdravotnického střediska. Cílem dispečera je rozpoznat náhlou zástavu oběhu (NZO) a následně poskytnout odpovídající instrukce k provádění resuscitace svědky události. Součástí prezentace jsou i ukázky reálných hovorů z tísňové linky 155.

16.35 - 17:15 / Metodika práce s volajícími na lince Die Dargebotene Hand, Curych

Mgr. Klára Gramppová Janečková, psycholožka, zástupkyně vedoucí Linky Seniorů Elpida o. p. s.

 

Prezentace a následná diskuse nad metodikou práce s volajícími na lince Die Dargebotene Hand, Curych na základě příručky pro práci s volajícími pro dobrovolné pracovníky linky. Zaměření na opakované volající, sebevražedné hovory a volající s hraniční poruchou osobnosti.

17:20 – 17:30 / Zakončení prvního dne workshopu

Uzavření, reflexe.

II. Malý salonek - doprovodný program

14.35 -16.30 / ČAPLD

Sněm České asociace pracovníků linek důvěry

1. ČAPLD a linky důvěry v ČR

2. Volby nového výboru ČAPLD

3. Diskuse

Úterý 2. října 2012

8:00 - 8:15 / Do-registrace účastníků

I. Velká zasedací místnost

8:15 - 8:30 / Zahájení druhého dne

Stručné přestavení projektu pro nové účastníky, seznámení s programem druhého dne

8:30 – 9:30 / Hranice a limity krizové intervence

Mgr. Michal Kniha, speciální pedagog, Pražská linka důvěry, Linka bezpečí

 

Moderovaná diskuse, jejíž cílem je pokusit se posdílet a pojmenovat hranice a limity v rámci krizové intervence (příp. jednotlivých pracovišť).  Jak se limity v práci s  konkrétním klientem projevují a jak s nimi pracujeme? Přichází s novými technologiemi (skype, chat, email) i změna vymezení KI? Čeká KI další redefinice  s ohledem na rozšiřující se možnosti kontaktu s klientem (např. videohovor)?

9:35 - 10:50 / Krizová intervence pomocí SMS zpráv

Mgr. Jarmila Kubáňková, psycholožka, Pražská linka důvěry, Green doors; Jaroslava Korčáková, dipl. sp. ped., Pražská linka důvěry

 

Možnosti a úskalí této nové metody, předání  zkušeností ze švýcarské praxe organizace Seelsorge, provozující  „SMS linku důvěry“. Prezentace, diskuse.

11:00 - 12:20 / Průvodce začínajícího chataře

Mgr.  Bohuslava Horská, sociální pracovnice, Modrá linka Brno; Mgr. Šárka Licehammerová, psycholožka, Modrá linka Brno

 

Vydáme se cestou Modré linky od jednoznačného "ne" chatu až do jeho zavedení, cestou myšlenkových i formálních obsahů. Seznámíme se se s "know how" chatové komunikace s klientem za využití zkušeností Modré linky i švýcarských kolegů. Ochutnáme "live" chat z dílny Modré linky, nabídneme pohledy do půlroční zkušenosti s chatem, komparaci s e-mailovou a telefonickou formou kontaktu a přineseme první statistické údaje. Seminář bude koncipován interaktivně, s možností aktivně vyzkoušet roli konzultanta chatu i jeho klienta.

13:00 - 13:40 / „Ulita“

Jaroslava Korčáková, dipl. sp. ped., Pražská linka důvěry

 

Krizová pomoc pro děti a mládež  ve Švýcarsku a v Čechách. V čem se liší? Je možné se nechat inspirovat například Krizovým centrem pro děti a mladistvé Schlupfhuus (v překladu „ulita“)? Prezentace, diskuse.

13:45 - 14:25 / Rodič v síti? Poradenství rodičům s důrazem na využití ICT

Mgr. Michal Šmolka, psycholog, Olivova dětská léčebna v Říčanech, bývalý pracovník Pražské linky důvěry a Linky bezpečí

Interaktivně pojatý příspěvek, který si klade za cíl společně postihnout specifika distančního poradenství rodičům jak formou telefonickou, tak elektronickou. Vychází zejména z informací, jež poskytla Rodičovská linka v Zürichu.

14:30 - 14:45 / Ukončení příspěvků

Reflexe, náměty, hodnocení workshopu.

II. Malý salonek

Průběžně během dne cca od 9 do 14 hodin / Prezentace softwaru

Prezentace a možnost vyzkoušení softwaru pro záznam kontaktů linky důvěry, vyvinutého v rámci tohoto projektu. Ukázka nového modulu pro chatovou komunikaci využívaného v rámci zkušebního chatového provozu Pražské linky důvěry.

 

14:45 / Přesun do kostela

15:00 - 16:00 / Koncert a slavnostní zakončení workshopu

Koncert v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

Varhany netradičně v podání Petra Tvrdka a Ivety Tvrdkové-Karmazínové.

Závěrečné slovo, ukončení workshopu.

bottom of page