top of page

KONTAKTY

Kontaktní osoba projektu:


Mgr. Jitka Gryga Medřická

Vedoucí Pražské linky důvěry, supervizorka a lektorka kurzů krizové intervence

E-mail: info@krizova-pomoc.cz - dotazy k projektu a jeho akcím, aktualizace webových stránek

E-mail: jitka.medricka@csspraha.cz - záležitosti týkající se Pražské linky důvěry

Tel.: +420 736 469 196

Zastřešující organizace:

Centrum sociálních služeb Praha
Zřizovatel hlavní město Praha, příspěvková organizace


Žilinská 2769/2
141 00 Praha 4 - Záběhlice

Tel.: +420 222 581 290
 

IČO: 70878277

www.csspraha.cz

bottom of page