top of page

PROGRAM STUDIJNÍ CESTY

Kotva 1

PONDĚLÍ 26. 3. 2012 / BERN

9:00-12:00

Univerzitní psychiatrické služby Bern - Psychiatrische Poliklinik
PD. Dr. med. Thomas Reisch, Psychoterapie, suicidolog, psychiatr – „Sebevražedné impulsy a hraniční poruchy osobnosti (borderline) – specifika práce po telefonu“
Psychiatrická klinika (200 lůžek+14 krizových+100 ambulantních míst) spravuje též KC a stacionáře ve městě.
Kontakt: Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD)
www.upd.gef.be.ch
Adresa: Murtenstr. 21, Bern, Tel.: 031 930 91 11, Referent: PD Dr. med. Thomas Reisch, Suizidforscher, thomas.reisch@gef.be.ch

 

14:00-16:00

Charles Rojzman – psycholog a univerzitní profesor (Philadelfia, Paris), francouz žijící v Bernu
Metoda „Therapy Sociale“ (komunikace bez násilí), kterou aplikuje v usmiřovacích procesech (Rwanda, Kongo). Základní seznámení a nastínění možností použití při komunikaci s klientem a při prevenci burn-out syndromu u pomáhajících pracovníků.

 

ÚTERÝ 27. 3. 2012 / ZÜRICH

 

9:30-11:30

Elternnotruf - Rodičovská linka (v pronajatých prostorách) provozují non stop telefon + mail + osobní poradenství
Kontakt: www.elternnotruf.ch
Adresa: Dargebotene Hand, Zeltweg 27, Tel: 044 365 34 05
Referent: Peter Sumpf, peter.sumpf@elternnotruf.ch

12:00-14:00

Krizové intervenční centrum (pod Univerzitní psychiatrickou službou ZÜrich – obdoba Bernu z 1. dne)
V den konání volali generálnímu partnerovi, že nikdo nepřijde (referující onemocněla a nemají náhradu). Tudíž sám pan Tony Styger (který se nás ráno ujal a představil kolegu z Rodič. linky) byl rozmrzen a poreferoval nám o krizovém intervenčním centru sám. Ve Swiss se pod tímto názvem skrývá obdoba našich KC (IC vůbec nemají).
Adresa: Kriseninterventionszentrum, Militärstrasse 8, Tel: 044 296 73 10
Referentin: Jantine Engel und ev. Sozialarbeiterin, jantine.engel@puk.zh.ch

STŘEDA 28. 3. 2012 - ZÜRICH

 

9:30-17:30

generální partner studijní cesty Dargebotene Hand (Podané ruce) - LD všeobecná, vznik 1957
Kontakt: http://zuerich.143.ch/web/
provozují non stop krizový telefon 143 + mailové poradenství + chat (90 dobrovolníků)
Adresa: Dargebotene Hand, Zeltweg 27, Tel.: 043 244 80 80
Referenti: Katrin Egloff, Tony Styger

ČTVRTEK 29. 3. 2012 - ZÜRICH

10:00-12:00

Pro mente sana (Pro zdravého ducha) - Poradenský a krizový telefon pro psychicky nemocné 
provozují telefon 12 hodin týdně (po+út+čt 9-12, čt 14-17) + osobní poradenství (psycholog+právník)
Kontakt: http://www.promentesana.ch/
Adresa: Hardturmstrasse 261, Tel.:04344 563 86 00, Referent: Vera Luif

13:00-15:00

Sorgentelefon v organizaci Schupfhuus – Krizové centrum pro mládež Kontakt: http://www.schlupfhuus.ch/
provozují non stop krizový telefon + mailové poradenství (ještě před 4 lety provozovali obdobu LB na čísle 147) a k tomu stacionář pro mládež v krizi (13-18 let) a poradnu pro oběti
Adresa: Schönbühlstrasse 8, Tel.: 043 268 22 66, Referenti: pí ředitelka a terapeut

16:00-19:00

Hilfe per SMS - SMS krizová linka na čísle 767 (v prostorách Diakonie Neumünster)
Kontakt: www.seelsorge.net a www.nebelmeer.net
Referenti: Jörg Weisshaupt (SMS krizová linka) Tel: 076 598 45 30, box@nebelmeer.net
Werner Widmer, Heinz Rüeger (Diakonie) http://www.diakoniewerk-neumuenster.ch/
Adresa: Neuweg 16, 8125 Zollikerberg, Tel.: 044 397 30 04

NAVŠTÍVENÁ ZAŘÍZENÍ

Kotva 2

Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) - Psychiatrische Poliklinik (Univerzitní psychiatrické služby Bern)

Psychiatrická klinika v Bernu disponuje 200 lůžky a 14 lůžky krizovými. Dalších 100 míst je ambulantních. Spravuje také krizová centra a stacionáře rozmístěné po městě Bern.

 

PD. Dr. med. Thomas Reisch
- vedoucí oddělení psychoterapie, suicidolog, psychiatr, vědec 

Téma: „Sebevražedné impulsy, sebepoškozování a hraniční poruchy osobnosti (borderline) - specifika práce po telefonu“

Nabídka praktických metod krizové práce se sebevražedným klientem.
Příklady dobré praxe při práci s hraničními poruchami osobnosti (bordeline),
se specifikami krizové práce po telefonu.

Téma: „Metoda „Therapy Sociale - komunikace bez násilí“

Zakladatel metody, kterou aplikoval např. v usmiřovacích procesech (Rwanda, Kongo).
Základní seznámení s principy této metody a nastínění možností použití při komunikaci s klientem v rámci krizové práce. Zejména při prevenci burn-out syndromu u pomáhajících pracovníků.

 

Charles Rojzman
– psycholog a univerzitní profesor (Philadelfia, Paris), francouz žijící v Bernu

Elternnotruf - Rodičovská linka "odkaz na stánky instituce"

Občanské sdružení provozující non stop telefon, internetové (mail) i osobní poradenství rodičům a dalším, kteří pečují o děti (příbuzní, učitelé, vychovatelé), sídlí v Curychu.
Zaměření – prevence CAN, heslo "raději sáhni na telefon, nežli na dítě". Principiálně postaveno na  důvěře v to, že rodiče chtějí dobře vychovávat své děti, ale mají své slabé chvíle, kdy mohou selhat.  

 

Peter Sumpf
- vedoucí Rodičovské linky, sociální pracovník, rodinný terapeut

Dargebotene Hand - Podané ruce "odkaz na stránky instituce"

Generální partner studijní cesty, krizová linka pro celou populaci (zejména pro dospělé, protože děti mají dětskou linku 147) – sídlo a zároveň regionální pobočka v Curychu.


Provozují non stop krizový telefon, dostupný po celém Švýcarsku na trojmístném bezplatném čísle 143. Pracoviště linky existuje v každém z celkem 12 kantonů. Podle místa, odkud klient volá, je spojen s nejbližší pobočkou Dargebotene Hand. Kromě krizového telefonu provozují také internetové poradenství (mail) a ve vymezených hodinách také chat. Existují již od roku 1957.


Nestátní nezisková organizace, v představenstvu jsou zástupci církví, neboť ze 3/4 jsou financováni příspěvky z církví (1/4 dary, závěti). Jsou naprosto nezávislí na státu, nečerpají z kantonů žádné peníze. Ačkoli jsou financováni většinově církvemi, linka není orientována religiozně. Ctí anonymitu a důvěrnost jako hlavní proncipy práce s klientem. Principy práce s klienty a příprava pracovníků je shodná ve všech pobočkách Dargebotene Hand po celém Švýcarsku.


Mají vypracovaný náročný a dlouhodobý systém odborné přípravy svých pracovníků. Sami je pro nástup na linku školí a cvičí. Pracovníci jsou dobrovolníci, převážně laici s výcvikem a je jich cca 90 jen na pobočce v Curychu. 

 

Tony Styger
- 11 let vedoucí linky, vzděláním: teolog 

 

Katrin Egloff
8 let zástupkyně vedoucího, vzděláním: sociální pracovnice

 

Pro mente sana - Pro zdravého ducha "odkaz na stránky instituce"

(Poradenský a krizový telefon pro psychicky nemocné)

Služby jsou poskytovány samotným nemocným, jejich příbuzným a pečujícím a odborné veřejnosti.
Nadace vznikla v roce 1978.


Filosofií nadace je destigmaizace psychatrických onemocnění a orientace na potřeby psychicky nemocných. Zaměřují se také na veřejnost v oblastech vzdělávání a osvěty + zcitlivování (senziblizace) pro téma psychických onemocnění. Provozují zdarma telefonickou pomoc 4 x týdně 3 hodiny a také osobní poradenství. Pracují v tandemu psycholog+právník a poskytují jak psychosociální, tak právní poradenství.


Letos mají nový projekt - individuální plány hospitalizace psychiatrických pacientů (tzv. psychiatrický testament).
Zajímavost - ve Švýcarsku existuje psychiatrická záchranná služba = rychlá zdravotnická pomoc při akutních psychiatrických stavech. Funguje pod nemocnicí a dispečink  lékařské pomoci a v indikovaných případech posílá rychlou psychiatrickou pomoc (specializovaná sanitka s personálem, odlišná od klasického vozu rychlé záchranné služby) 

 

Vera Luif
- psycholožka, ombudsmanka pro psychicky nemocné

 

Herr Lutig
- vedoucí právního oddělení

Sorgentelefon v organizaci Schupfhuus

(Krizový telefon v Krizovém centrum pro mládež) "odkaz na stránky instituce"

Organizace provozuje v Curychu krizové centrum pro mládež (stacionář pro mládež v krizi ve věku 13-18 let) a poradnu pro oběti.
Non stop krizový telefon a internetové poradenství (mail) funguje pod krizovým centrem (ještě před 4 lety provozovali dětskou linku na čísle 143). Poradna pro oběti je samostatná.


Podmínkou přijetí do krizového centra je subjektivně vnímaná akutní krize dítěte, děti mohou přijít samy z ulice. Kapacite je osm míst + čtyři akutní krizová.
 

Základním principem je - na prvním místě dítě a jeho potřeby a práva, rodiče až v druhé linii. Po přijetí klienta s rodiči samozřejmě navazují kontakt a nabízejí spolupráci.
Poradna pro oběti je oddělena od krizového centra. Švýcarský zákon definuje kdo a za jakých podmínek je obětí. Klient jako oběť má právo na ochranu a podporu, organizace o oběť pečující čerpá prostředky z kantonálních peněz (obdoba čekých krajů).
Referovala paní ředitelka organizace a zařízeními nás prováděl terapeut krizového centra.

Seelsorge - Hilfe per SMS
(SMS krizová linka) "odkaz na stránky instituce"

 

SMS linka důvěry poskytuje své služby 15 let na telefonním čísle 767. Kromě SMS provozují také internetové poradenství (mail).
Seelsorge = péče o duši. V německy mluvících zemích se jako Telefonseelsorge běžně označují linky důvěry. Krizová pomoc prostřednictvím SMS je vedena dle zásad poskytování krizové intervence, nejedná se tedy o pastoraci (duchovní péčí).

Posláním organizace je bezpečně, zadarno, diskrétně, prostřednictvím elektronické komunikace nabízet poradenství a pomáhat najít smysl života. "Kdyby Ježíš dnes žíl, komunikoval by prostřednictvím e-cest." Cílem není misie, ale pomoc potřebným.

 

Jörg Weisshaupt
- teolog, ředitel organizace a SMS master

bottom of page