top of page

Metodika pro využívání moderních technologií při poskytování krizové pomoci - chat

Tato metodika vznikla jako součást projektu "Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how". Zaměřuje se na možnosti využití moderních informačních technologií při poskytování krizové pomoci (krizové intervence), zejména se zaměřením na chatovou komunikaci. Jejími autory jsou Mgr. Bohuslava Horská a Mgr. Ladislav Ptáček, kteří při jejím zpracovávání čerpali ze zkušeností pracovišť, poskytujících chatové poradenství (včetně vlastního pracoviště - Modré linky), ze zkušeností švýcarských odborníků na tuto problematiku předaných během studijní cesty do Švýcarska. Použity byly rovněž výstupy z workshopu Pražské linky důvěry, ale i další informační zdroje.

bottom of page