top of page
zdrpr
DĚTI
Cizinci

Asistenční telefonická linka
Děti a mládež
PRAHA - Linka bezpečí

PRAHA - Linka důvěry Dětského krizového centra
BRNO - Linka důvěry
Domácí násilí
PRAHA - Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

PRAHA - Krizová telefonní SOS linka (ROSA)
Obchod s lidmi
PRAHA – LA Strada SOS a INFO linka
Poruchy příjmu potravy
 
BRNO – Linka Anabell
Psychická krize a psychické onemocnění
PRAHA - Krizová služba FOKUS
PRAHA - Linka První psychické pomoci

PRAHA - Linka pomoci v krizi Policie ČR
PRAHA - Krizová linka Parafilik
TRUTNOV - Telefonická krizová pomoc CDZ RIAPS
Rodiče a rodina
PRAHA - Rodičovská linka
PRAHA - Linka pro rodinu a školu
PRAHA - Linka právní pomoci
Senioři
PRAHA - Senior telefon

PRAHA - Linka seniorů
PRAHA - Linka důvěry Chytré péče
Syndrom CAN
PRAHA - Linka důvěry Dětského krizového centra
Závislosti
PRAHA - Anonymní AT linka
 
PRAHA - Linka pro odvykání kouření
BRNO - Naberte kurz - Linka pomoci pro hráče
Zdravotníci a další odborní pracovníci
Informační linka k perinatální ztrátě
Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví
Zdravotní problematika
PRAHA - Národní linka pomoci AIDS
PRAHA - Linka AIDS - pomoc
PRAHA - Linka Amelie (onkologická problematika)

PRAHA - Nádorová telefonní linka
Ženy (těhotenství a mateřství)
PRAHA - Linka pro ženy a dívky

PRAHA - Národní linka kojení
DN
OSL
PRCH
PSY
RODIČE
SENIOŘI
CAN
ZÁVISLOSTI
ZDR
ŽENY
CZNC
bottom of page