top of page

Chat Pražské linky důvěry v novém kabátě

11. června 2021 spustila Pražská linka důvěry nové chatovací prostředí pro klienty. Služba je tak dobře dostupná ze všech obecně používaných webových prohlížečů i z chytrých mobilních telefonů a nabízí klientům modernější, přehlednější a uživatelsky přívětivé prostředí.


„Možnost využít distanční krizovou pomoc bez nutnosti osobního kontaktu se zejména v posledních 18 měsících ukázala jako velmi žádoucí a podstatná. Dopady situace kolem COVID-19 na duševní zdraví jsou zjevné a chat s odborníky je tak jedním z podstatných nástrojů prevence. Umožňuje rozhovor v bezpečném a anonymním online prostředí,“ vysvětluje Mgr. Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha.


Chat je dostupný na stejné adrese, tj. https://www.chat-pomoc.cz. Platí rozšířená provozní doba – 60 hodin týdně. Shodné zůstávají i základní principy poskytování služby, tj. dostupnost a anonymita bez nutnosti registrace, objednávání či osobního kontaktu. Jeden vyškolený pracovník vždy komunikuje pouze s jedním klientem, kterému se plně věnuje. Chat je určen všem, kteří se ocitli v náročné životní situaci - bez rozdílu věku, pohlaví či řešené problematiky. Je limitován pouze svou maximální délkou 90 minut v jednom dni a schopností dorozumět se v češtině.


„Nová chatová platforma je obohacena například o světelné a zvukové upozornění na spojení s konzultantem, takže je zde větší pravděpodobnost, že si klient, který může určitý čas z důvodu vytížení služby čekat tzv. ve frontě, všimne, že už na něj přišla řada. Krátký zvukový signál je spojen i s posíláním jednotlivých zpráv. Zvuky lze ale také vypnout, kdyby byly rušivé. Spojení s konzultantem na chatu by pak mělo přečkat i krátkodobý výpadek internetu. Novinkou je zde rovněž možnost rychlého skrytí chatu, např. v případě vyrušení, ztráty soukromí či ohrožení“, dodává Mgr. Jitka Gryga Medřická, vedoucí Pražské linky důvěry.


Pražská linka důvěry poskytuje chatovou krizovou intervenci a poradenství už od roku 2012, kdy tuto službu spustila v rámci projektu Česko – švýcarské spolupráce Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know-how. Za tuto dobu bylo zaznamenáno už více než 21600 kontaktů.


„Prostřednictvím chatu lidé ještě ve větším měřítku než při telefonickém kontaktu otevírají závažná a náročná témata. Mnohdy jsou naši konzultanti první, kterým se dotyčný svěří. Zhruba polovinu všech uskutečněných chatů tak můžeme označit jako krizové. Velmi často se setkáváme s problematikou sebepoškozování, s klienty se sebevražednými tendencemi, s oběťmi různých forem násilí či dalších traumatických událostí apod. V posledních 18 měsících pak byly chaty pochopitelně tematicky ovlivněny epidemiologickou situací a souvisejícími vládními opatřeními, která do velké míry limitovala běžné fungování a možnosti zvládání“, doplňuje Gryga Medřická.


Konzultanti dokáží vyslechnout, podpořit, poradit nebo poskytnout krizovou intervenci. Po tomto prvním kontaktu přitom lidé často bývají v případě potřeby i více ochotní či motivovaní k vyhledání další, návazné pomoci, a pracovníci je dokáží vhodně nasměrovat.Pražská linka důvěry Centra sociálních služeb Praha poskytuje nonstop telefonickou krizovou pomoc, podporu a poradenství na čísle 222 580 697, e-mailové poradenství na linka.duvery@csspraha.cz a chatové poradenství na www.chat-pomoc.cz (provozní doba chatu: po – čt 9 – 21, pá 9 - 15, so 14 - 20, celkem 60 hodin týdně). Více informací na http://www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery


Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Gryga Medřická, vedoucí Pražské linky důvěry CSSP

Tel: 736 469 196


Comments


bottom of page