top of page

10 let s chatem Pražské linky důvěryVideo natočené u u příležitosti 10. výročí chatu najdete zde:

Je to už 10 let, co Pražská linka důvěry rozšířila své služby o podporu klientů prostřednictvím online chatu. Za tu dobu pracoviště zaznamenalo okolo 27 500 kontaktů. Služba je tak nedílnou a plnohodnotnou součástí nabídky pomoci a podpory pro osoby, které se ocitly v náročné životní situaci – krizi. Aktuálně nabízí 60 hodin chatování týdně, což je nejširší provozní doba v rámci všech podobně zaměřených pracovišť. Počet chatových kontaktů přitom stále roste. Jen v loňském roce jich bylo téměř 4 000 a letos bude tato hranice prolomena pravděpodobně už v září. „Služba distanční krizové pomoci je velmi podstatným článkem v systému sociálních služeb. Své nezastupitelné místo má zejména jako nástroj prevence a její velkou devizou je nízkoprahovost a možnost okamžité podpory klienta i bez nutnosti osobního kontaktu. To se ukázalo jako podstatný faktor zejména v posledních několika letech v souvislosti s dopady COVID-19, s ohledem na současnou situaci na Ukrajině i další krize globálního významu,“ vysvětluje Mgr. Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha. Výhodou chatu je zejména bezbariérovost a anonymita, není třeba se nikam objednávat či docházet, odpadají také časté obavy a ostych v souvislosti s osobním setkáním s odborníkem. Pracovník na chatu je tak mnohdy prvním, kterému se lidé svěří se svým problémem. Konzultanti dokáží vyslechnout, podpořit, poradit, ale také poskytnout krizovou intervenci. Po tomto prvním kontaktu přitom lidé často bývají v případě potřeby i více ochotní či motivovaní k vyhledání další, návazné pomoci. Mohou tak být odkázáni např. na telefonickou krizovou pomoc či jinou službu v rámci organizace CSSP i mimo ni. „Když jsme před 10 lety chat rozjížděli, tak byli mnozí konzultanti poměrně skeptičtí. Říkali si, že přece není možné dostatečně podpořit a ošetřit člověka, kterého nejenže nevidíte (na což už byli zvyklí z telefonických intervencí), ale dokonce ani neslyšíte. Mysleli si, že to bude jen slepé vývojové rameno a tato služba nebude mít dlouhého trvání, případně, že oni sami nebudou schopni tímto způsobem pracovat. Služba se však neustále vyvíjela a práce se systematicky profesionalizovala, a to jak po stránce metodické, tak technické. Kladen byl přitom vždy důraz na vyškolení pracovníků (nyní už jsou naši konzultanti sami školiteli akreditovaného vzdělávání), postupně se rozšířila provozní doba chatu (z původních 42 hodin na současných 60 hodin). Změnila se také chatová platforma, která nyní disponuje novými funkcemi a umožňuje ještě přirozenější a zároveň stabilnější kontakt s klientem. Teď si po 10 letech chatování již nedovedu představit, že by síť krizové pomoci mohla dobře fungovat bez tohoto efektivního nástroje,“ vzpomíná Mgr. Jitka Gryga Medřická, vedoucí Pražské linky důvěry. Chatová forma komunikace je přirozeně rozšířená zejména mezi dětmi, adolescenty a mladšími lidmi, přístupná je však všem bez rozdílu věku, pohlaví či řešené problematiky. Skladba klientů je tak velmi pestrá. Chat se osvědčil například u osob trpících různými sociálními nebo jinými fobiemi nebo u těch, kteří mohou z různého důvodu prožívat samotu či izolaci. Chatu jako prvního kontaktu mohou využít také lidé s různými formami zdravotního či smyslového postižení, pro které je mnohdy osobní návštěva odborníka spojena s nemalými obtížemi. I telefonický kontakt přitom může být pro někoho příliš náročný. Chat je k dispozici také lidem v zahraničí, kteří mohou na dálku komunikovat ve svém rodném (českém) jazyce. „Mnohdy jsou otevírána i náročná a krizová témata, což může být pro někoho překvapující. Velmi častá je problematika sebepoškozování, sebevražedné tendence, různé formy násilí či další traumatické události. V poslední době samozřejmě přibyly také obavy související s pandemií COVID–19 a se situací na Ukrajině. Obě tyto události mají pochopitelně negativní dopad na duševní rozpoložení lidí, a to i těch, kteří dosud neměli potřebu odbornou pomoc vyhledat. Počet kontaktů tak neustále roste, a to nejen na chatu, ale i v případě telefonických kontaktů. Bohužel se stává, že se na některé klienty z kapacitních důvodů nedostane,“ dodává Gryga Medřická. Chat byl na Pražské lince důvěry spuštěn 1. 8. 2012 v rámci projektu Česko-švýcarské spolupráce „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know-how“ a po pilotním tříměsíčním provozu trvale začleněn do provozu pracoviště. Je dostupný na adrese www.chat-pomoc.cz. Jeden vyškolený pracovník vždy komunikuje pouze s jedním klientem, kterému se plně věnuje. Je limitován pouze svou maximální délkou 90 minut v jednom dni a schopností dorozumět se v češtině. Pražská linka důvěry Centra sociálních služeb Praha poskytuje nonstop telefonickou krizovou pomoc, podporu a poradenství na čísle 222 580 697, e-mailové poradenství na linka.duvery@csspraha.cz a chatové poradenství na www.chat-pomoc.cz (provozní doba chatu: po–čt 9–21, pá 9–15, so 14–20, celkem 60 hodin týdně). Více informací na www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Gryga Medřická, vedoucí Pražské linky důvěry CSSP E-mail: jitka.medricka@csspraha.cz Tel: 736 469 196


留言


bottom of page