Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

Seznam specializovaných linek

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

Aktualizace - 20. 6. 2017

Děti a mládež:

PRAHA - Linka bezpečí

Hlavní město Praha – působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb

Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Zaměření: pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 17 let včetně a studenti denního studia do 26 let včetně), v nabídce je rovněž služba "vzkaz domů" pro děti na útěku.

Bezplatný krizový telefon: 116 111

Telefon kontaktní: 266 727 979
Provoz: NONSTOP

E-mail: info@linkabezpeci.cz
Web: http://www.linkabezpeci.cz


Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Chat: http://elinka.iporadna.cz/linka-duvery

Provoz: každý den (od pondělí do neděle) od 15 do 19 hodin, o víkendech a o svátcích navíc od 9 do 13 hodin.

PRAHA - Linka důvěry Dětského krizového centra

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Dětské krizové centrum, o.s.

Zaměření: pro celou populaci
(zejména pro děti a mládež, syndrom CAN - týrané a zneužívané dítě, též pro rodiče, blízké dětí a profese pracující s dětmi)

Telefon: 241 484 149

Mobil: 777 715 215
Provoz: NONSTOP
E-mail: ld@ditekrize.cz
Web: http://www.ditekrize.cz/o-nas#co-poskytujeme


Audiochat prostřednictvím Skype: skypename: ld_dkc
Provoz:
Po-Čt: 14:00 – 22:00
Pá-Ne: 10:00 – 22:00
Internetové poradenství
E-mail: problem@ditekrize.cz

Chat: http://elinka.iporadna.cz
Provoz: PO, PÁ, SO a NE 14:00–18:00 + SO 9:00 - 13:00

BRNO - Modrá linka

Jihomoravský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Modrá linka, o.s.

Zaměření: pro celou populaci
(zejména pro děti a mládež, pro rodiče, blízké dětí a profese pracující s dětmi)
Telefon: 549 241 010
Mobil: 608 902 410
Provoz: PO – NE: 9:00 - 21:00 hod.

E-mail: help@modralinka.cz
Web: http://www.modralinka.cz/

Audiochat prostřednictvím Skype: skype name: modralinka (9:00 - 21:00)

Internetové poradenství:
E-mail: help@modralinka.cz

Chat: https://chat.modralinka.cz/

Provozní doba chatu: PO, ST, SO: 18:00 - 21:00 (během letních prázdnin pouze v pondělí a středu)

BRNO – Linka důvěry

Jihomoravský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
SPONDEA při Českém červeném kříži Brno, o.p.s.

Zaměření: pro děti, mládež a mladé lidi do 26 let, jejich zákonné zástupce a blízké osoby
Telefon: 541 235 511
Mobil: 608 118 088
Provoz: PO, Ú, ST, PÁ: 8:00 - 18:00, ČT: 8:00 - 16:00 
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Web: http://www.spondea.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz

(odpovědi do dvou dnů)

Chat: neposkytuje

Domácí násilí a kriminalita:

PRAHA - DONA linka

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Bílý kruh bezpečí, o.s.
   
Zaměření: pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím, jejich příbuzným a známým, pomáhajícím profesionálům v kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím
Telefon: 251 511 313
Provoz: NONSTOP
E-mail: dona.linka@bkb.cz
Web: http://www.donalinka.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: neposkytuje

PRAHA - Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Bílý kruh bezpečí, o.s.

Zaměření: pomoc pro oběti kriminality, osoby ohrožené domácím násilím, svědkům trestných činů, pozůstalým po obětech trestných činů, osobám ohroženým kriminalitou a násilím.


Telefon: 116 006
Provoz: NONSTOP
E-mail: bkb.praha@bkb.cz
Web: http://www.linka-pomoci.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: neposkytuje

PRAHA - SOS linka ROSA

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy, o.s.

Zaměření: pro ženy, oběti domácího násilí

Telefon: 241 432 466 (PO, Ú 9:00 - 18:00, ST, ČT 9:00 - 16:00, PÁ 9:00 - 14:00)

Mobil: 602 246 102    (PO – PÁ: 9:00 - 18:00)
E-mail: info@rosa-os.cz

Web: http://www.rosa-os.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:
E-mail: poradna@rosa-os.cz

Chat: neposkytuje

 

Obchod s lidmi:

PRAHA – LA Strada SOS a INFO linka

Hlavní město Praha, bez registrace poskytovatele sociálních služeb ??
La Strada, o.p.s.

Zaměření: poskytuje odborné sociální poradenství v problematice obchodování s lidmi, určeny pro české i cizí státní příslušníky


Telefon: 222 71 71 71
Provoz:

PO: 10:00 - 16:00 (v českém a ruském jazyce)

ÚT: 10,00 – 16,00 (v českém, bulharském a anglickém jazyce)

ČT: 10,00 – 16,00 (v českém, bulharském a anglickém jazyce)

Bezplatný telefon: 800 077 777

Provoz: ST: 12:00 - 20:00 (v českém, ruském a rumunském/moldavskkém jazyce)

-mimo tuto dobu záznamník - možnost volání zpět


E-mail: pomoc@strada.cz
Web: http://www.strada.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: pomoc@strada.cz

Chat: neposkytuje

Poruchy příjmu potravy:

BRNO – Linka Anabell

Jihomoravský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Anabell, o.s.

Zaměření: pro osoby s poruchami příjmu potravy, jejich příbuzné a blízké
Telefon: 848 200 210

Mobil: 774 467 293

Provoz: PO, ST, ČT, PÁ 8:00 - 16:00, Ú: 10:00 - 18:00 hod.

E-mail: posta@anabell.cz

Web: http://www.anabell.cz/index.php/linka-anabell

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

Email: iporadna@anabell.cz

(odpovědi do 5 pracovních dnů)

Psychická krize, psychické onemocnění - dospělí:

PRAHA – Linka krizové intervence

Hlavní město Praha, zařízení MZ (tudíž bez registrace poskytovatele sociálních služeb)
zřizovatel – Ministerstvo zdravotnictví ČR
Psychiatrická nemocnice Praha Bohnice, Centrum krizové intervence (CKI)

Zaměření: pro dospělé
Telefon: 284 016 666
Provoz:  NONSTOP
E-mail: cki@plbohnice.cz
Web: http://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: neposkytuje

PRAHA – Krizová služba FOKUS

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
FOKUS Praha, o.s.

Zaměření: pro dospělé lidi se zkušeností s duševním onemocněním z Prahy a pro jejich blízké
Mobil: 777 800 983
Provoz: PO - PÁ: 10:00 - 20:00
Kontaktní místo krizové pomoci: Libušina 5, 128 00 Praha 2
E-mail: krize@fokus-praha.cz
Web:http://www.fokus-praha.cz/index.php/cz/pomahame

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: krize@fokus-praha.cz

PRAHA - Linka První psychické pomoci

Provozovatelem je sdružení Cesta z krize, z. ú. (spojitost s linkou Pro rodinu a školu - bývlé Ztracené dítě)

Zaměření: Dospělí, kteří jsou v krizi a jejich blízcí.

Telefon: 116 123

Provoz: PO - PÁ: 8:00 - 18:00

E-mail: 116123@linkaprvnipsychickepomoci.cz

Web: www.linkapsychickepomoci.cz

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: 116123@cestazkrize.cz

(odpovědi do pěti pracovních dní)

PRAHA - Anonymní telefonní linka pomoci v krizi Policie ČR

Hlavní město Praha, zařízení Policie ČR (tudíž bez registrace poskytovatele sociálních služeb)
zřizovatel – Ministerstvo vnitra ČR

Zaměření: anonymní telefonická pomoc pro dospělé lidi v mimořádných situacích, hasiče, policisty, zaměstnance resortu MV a jejich rodinné příslušníky, příslušníky armády ČR. Linka funguje také jako podpora při mimořádných událostech.
Telefon: 974 834 688
Provoz: NONSTOP

Web: http://www.policie.cz/clanek/anonymni-linka-pomoci-v-krizi.aspx

Audiochat prostřednictvím Skype: skypename: linkapomoci

Internetové poradenství:
Email: pomoc.ski@pcr.cz

Rodiče a rodina:

PRAHA - Rodičovská linka:

Hlavní město Praha - působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb

Sdružení Linka bezpečí, o. s.

Zaměření: rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy a další dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte
Telefon: 840 111 234

Mobil: 606 021 021

Provoz: Po - Čt - 13:00 - 19:00, Pá - 9:00 - 15:00

E-mail: info@linkabezpeci.cz

Web:www.rodic ovskalinka.cz

Audiochat: neposkytuje

Interneové poradenství:

E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz
Chat: neposkyuje

PRAHA - Linka pro rodinu a školu (dříve Ztracené dítě)

Provozovatelem je společnost Ztracené dítě, o.s.

Zaměření: linka pomoci ztracené či jinak ohrožené děti a jejich blízké.

Telefon: 116 000

Provoz: NONSTOP

E-mail: info@ztracenedite.cz

Web: http://linkaztracenedite.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: 116000@cestazkrize.net

Chat: Denně 15:00 - 18:00 (telefon má přednost, max. 60 min)

PRAHA - Linka právní pomoci

Provozovatelem je nadace Naše dítě.

Zaměření: Právní pomoc dětem a rodinám v krizi

Telefon: 777 800 002

Provoz: St. 14:00 - 18:00

E-mail: lpp@nasedite.cz

Web: http://www.nasedite.cz/linkapravnipomoci.html

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail:lpp@nasedite.cz

Senioři:

PRAHA - Senior telefon

Hlavní město Praha – působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Život 90, o.s.

Zaměření: pro stárnoucí, starší generace, osamělé seniory, rodiny pečující o těžce nemocné seniory
Bezplatný telefon: 800 157 157
Provoz: NONSTOP
E-mail: seniortelefon@zivot90.cz
Web: http://www.zivot90.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: neposkytuje

PRAHA - Linka seniorů

Hlavní město Praha – působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Elpida plus, o.p.s.

Zaměření: pro seniory a lidi o seniory pečující, v krizi se věnují i mladším
Bezplatný telefon: 800 200 007
Provoz: Denně: 8:00 - 20:00
Web: http://elpida.cz/linka-senioru

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:
E-mail: linkasenioru@elpida.cz

(odpovědi do tří dnů)

Chat: neposkytuje

Syndrom CAN:

PRAHA - Linka důvěry Dětského krizového centra

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Dětské krizové centrum, o.s.

Zaměření: pro celou populaci
(zejména pro děti a mládež, též pro rodiče, blízké dětí a profese pracující s dětmi), pro děti a dospělé, kteří se setkali s problematikou syndromu CAN jako přímé nebo nepřímé oběti ve své rodině nebo okolí

Telefon: 241 484 149

Mobil: 777 715 215
Provoz: NONSTOP
E-mail: ld@ditekrize.cz
Web: http://www.dkc.cz


Audiochat prostřednictvím Skype: skypename: ld_dkc
Provoz:
Po-Čt: 14:00 – 22:00
Pá-Ne: 10:00 – 22:00
Internetové poradenství
E-mail: problem@ditekrize.cz

Chat: http://elinka.iporadna.cz

Provoz: PO, PÁ, SO a NE 14:00–18:00 + SO 9:00 - 13:00

Závislosti:

PRAHA - Anonymní AT linka

hlavní město Praha, registrovaná sociální služba, certifikace RVKPP
zřizovatel – Centrum sociálně zdravotních služeb  Praha - Řepy

Zaměření: pro lidi, kteří mají problém se závislostí, se zneužíváním návykových látek, patologickým hráčstvím a jejich příbuzné a blízké
Telefon: 235 311 791
Mobil: 724 307 775
Provoz: ČT: 8,00 – 23,00 hod. (nepřetržitě celý kalendářní rok), na pevné lince lze zanechat vzkaz celý týden

Web: www.cszs.cz

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:
E-mail: atlinka.repy@seznam.cz

Chat: neposkytuje

PRAHA - Národní linka pro odvykání kouření

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, provozovatel – Česká koalice proti tabáku

Zaměření: pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit či již abstinují od tabáku
Telefon: 800 350 000

Provoz: PO – PÁ: 10:00 – 18:00 
Web: www.bezcigaret.cz

Audiochat:

Internetové poradenství:

Email: email@bezcigaret.cz

Chat:

www.facebook.com/narodnilinkaproodvykanikoureni/

 

Zdravotní postižení, nemoci, AIDS:

PRAHA - Národní linka pomoci AIDS

Hlavní město Praha - působnost celá ČR
Státní zdravotnický ústav Praha (bez registrace poskytovatele sociálních služeb)

Zaměření: Pomoc a prevence AIDS
Telefon: 800 144 444
Provoz: PO - ČT: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 hod. a PÁ: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
E-mail: renata.stankova@szu.cz
Web: http://www.aids-hiv.cz/html/linka.html

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: renata.stankova@szu.cz a jiri.stupka@szu.cz

PRAHA - Linka AIDS pomoci

Provozovatelem je Česká společnost AIDS pomoc. 

Zaměření: Pomoc a prevence AIDS
Telefon: 800 800 980, 224 810 702
Provoz: NONSTOP
E-mail: info@aids-pomoc.cz
Web: https://www.aids-pomoc.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

Dotazy a odpovědi na: https://www.aids-pomoc.cz/poradna/

PRAHA – Nádorová telefonní linka

Liga proti rakovině Praha

Zaměření: Poradenská a konzultační linka pro nemocné trpící nádorovým onemocněním, pro jejich blízké, konzultace s lékaři o možnostech prevence, o léčbě bolesti apod.

Telefon: 224 920 935

Provoz: PO - PÁ 9:00 - 16:00

E-mail: lpr@lpr.cz

Web: http://www.lpr.cz/index.php/nadorova-telefonni-linka

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: neposkytuje

 

PRAHA - Linka EDA

Provozovatelem je středisko rané péče EDA.

Zaměření: Celorepubliková linka a chat pro rodiny dětí s postižením či ohrožením vývoje.
Telefon: 800 40 50 60
Provoz: PO - PÁ: 9:00 - 15:00
E-mail:praha@ranapece.eu
Web:http://www.eda.cz/cz/co-delame/linka-eda/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: linka@eda.cz

Chat: http://www.elinka.iporadna.cz/ (PO - PÁ - 9:00 - 15:00)

 

Ženy – těhotenství a mateřství:

PRAHA - Linka pro ženy a dívky

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, o.s.

Zaměření: pro dívky, ženy a partnerské páry v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy
Telefon: 603 210 999
Provoz: PO, ST, PÁ: 8:00 - 20:00
E-mail: praha@poradnaprozeny.eu
Web: http://www.poradnaprozeny.eu/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: neposkytuje

PRAHA - Linka pomoci Aqua Vitae

Hlavní město Praha, bez registrace poskytovatele sociálních služeb
Linka pomoci, o.s.

Zaměření: poradna pro ženy (nejen) v tísni - problematika související s početím, těhotenstvím, porodem a mateřstvím
Bezplatný telefon: 800 108 000
Provoz:
PO: 9:00 – 12:00 a 18:00 - 21:00
ST: 16:00 - 19:00 (tel. poradenství)
ČT: 18:00 - 21:00

PÁ: 9:00 - 12:00

E-mail:poradna@linkapomoci.cz
Web: http://linkapomoci.cz
Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:
E-mail: poradna@linkapomoci.cz

Chat: neposkytuje

https://www.facebook.com/linkapomoci

PRAHA - Národní linka kojení

Fakultní Thomayerova nemocnice Krč 

Zaměření: řešení obtížných situací během kojení.

Telefon: 261 082 424

Provoz: PO - PÁ - 8:00 - 13:00

E-mail: laktacniliga@seznam.cz

Web: http://www.kojeni.cz/maminkam/linka/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: prostřednictvím fromuláře na: http://www.kojeni.cz/maminkam/poradna/