Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

Seznam linek důvěry pro celou populaci

Aktualizace k 5. 1. 2021

pracoviště poskytující telefonickou krizovou pomoc
  • jednotlivá pracoviště jsou řazena abecedně podle měst
    uveden kraj a zřizovatel
    uveden údaj o registraci poskytovatele sociálních služeb
    (viz registr MPSV - zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

BLANSKO - Linka důvěry

Jihomoravský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Oblastní charita Blansko, církevní organizace

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 516 410 668, 737 234 078

Provoz: NONSTOP

E-mail kontaktní: soslinka@blansko.charita.cz
Web: https://blansko.charita.cz/kontakty/?s=linka-duvery-blansko-telefonicka-krizova-pomoc

Audiochat: ukončen

Internetové poradenství:(do 3 dnů)

Email: pomoc@blansko.charita.cz

BRNO - Linka naděje

Jihomoravský kraj, zdravotnické zařízení (tudíž bez registrace poskytovatele sociálních služeb)
provozovatel – Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 547 212 333, (532 232 078- kontakt na sesternu KC)
Provoz: NONSTOP
E-mail: fnbrno@fnbrno.cz (pouze kontaktní)

Web: http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/psychiatricka-klinika/linka-nadeje/t3227

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: neposkytuje

BRNO - Modrá linka

Jihomoravský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Modrá linka, z.s.

Zaměření: pro celou populaci
(zejména pro děti a mládež, pro rodiče, blízké dětí a profese pracující s dětmi)

Telefon: 731 197 477

Mobil: 608 902 410

Provoz: PO – NE: 9:00 - 21:00 hod.

E-mail: help@modralinka.cz
Web: http://www.modralinka.cz/

Audiochat prostřednictvím Skype: skype name: modralinka (9:00 - 21:00)

Internetové poradenství: (odpovědi do 48 hodin)
E-mail: help@modralinka.cz

Chat: https://chat.modralinka.cz/

Provoz: PO, ST: 15:00 - 21:00, ČT, PÁ: 09:00 - 12:00, SO, NE: 18:00 - 21:00, aktuální provozní doba chatu je upřesněna na webových stránkách organizace

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Linka důvěry

Jihočeský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice, o.p.s.

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 387 313 030
Provoz: NONSTOP
E-mail: spramv@gmail.com (pouze kontaktní)

Web: http://www.rodinnaporadnacb.cz/linka-duvery

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: neposkytuje

CHRUDIM – Kontaktní linka v rámci krizového centra

Pardubický kraj, telefonické poradenství v rámci krizového centra (ne registrovaná telefonická krizová pomoc)
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 469 623 899
Provoz:
PO+ST: 7:30 - 17:00 hod
ÚT: 7:30 – 15:30
ČT: 7:30 – 16:00
PÁ: 7:30 – 14:30
E-mail: kc@pestalozzi.cz
Web: http://www.pestalozzi.cz/?p=sluzby.php&id=10&idc=73

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: (do týdne)

Email: kc@pestalozzi.cz

KARLOVY  VARY – Linka důvěry

Karlovarský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Res vitae, z.s.

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 353 588 080, 723 963 356
Provoz: PO – PÁ: 18:00 - 6:00 hod
E-mail : poradna@resvitae.cz (pouze kontaktní)

Web: https://resvitae.cz/zakladni-informace-linka-duvery

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: neposkytuje

KARVINÁ - Linka důvěry

Moravskoslezský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 596 318 080

Mobil: 777 499 650
Provoz: NONSTOP
E-mail : ld@cepp.cz (pouze kontaktní),
Web: : http://www.cepp.cz/kdy-pomahame/linka-duvery/

Audiochat prostřednictvím Skype: skype name: linka.duvery.karvina

Internetové poradenství: neposkytuje

KLADNO - Linka důvěry

Středočeský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
V.O.D.A., z.s.

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 312 684 444
Mobil: 777 684 444
Provoz: NONSTOP
E-mail: info@ldkladno.cz

Web: http://www.ldkladno.cz/

Audiochat prostřednictvím Skype: skype name: linka.duvery.kladno ( 8:00 – 20:00)

Internetové poradenství: (prostřednictvím webového formuláře na stránkách, do 48 hodin)
E-mail: poradenstvi@ldkladno.cz

KUTNÁ HORA - Linka důvěry

Středočeský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Povídej, z.s. - Centrum krizové intervence

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 327 511 111
Mobil: 602 874 470
Provoz: PO – PÁ: 8:00 – 22:00

E-mail: linkaduvery@kh.cz
Web: http://www.linkaduvery.kh.cz/

Audiochat: už neposkytuje

Internetové poradenství:
E-mail: linkaduvery@kh.cz

LIBEREC - Linka důvěry

Liberecký kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 485 177 177
Mobil: 606 450 044
Provoz: NONSTOP

E-mail: info@linka-duvery.cz

Web: http://www.linka-duvery.cz

Audiochat prostřednicvítm Skype: již neposkytuje

Internetové poradenství: (možnost i z webového formuláře, do 5 dnů)
E-mail: pomoc@linka-duvery.cz

MLADÁ BOLESLAV - Linka důvěry

Středočeský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie Mladá Boleslav - nestátní zdravotnické zařízení

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 326 741 481

Provoz: PO – PÁ: 9:00 – 18:00
E-mail:
Web: http://www.linka-duvery-mb.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: linka.duvery-mb@centrum.cz

MOST - Linka duševní tísně

Ústecký kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Most k naději, z.s.

Zaměření: pro celou populaci, důraz na G/L minoritu a HIV/AIDS
Telefon: 476 701 444
Provoz: NONSTOP
E-mail: ldt.most@seznam.cz
Web: http://www.mostknadeji.cz/

Audiochat prostřednicvítm Skype: skype name: ldt.most

Internetové poradenství: (odpovědi do 7 dnů)

E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz

Facebook: Linka Duševní Tísně

OLOMOUC - Linka důvěry

Olomoucký kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Od 1.1.2016 působí LD Olomouc pod o s. Internetporadna.cz.

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 585 414 600
Provoz:
PO – PÁ: 18:00 – 06:00 hod (telefon vypnutý v provozní době chatu)
SO+NE+svátky: NONSTOP
E-mail: ssp@ssp-ol.cz (pouze kontaktní)
Web:http://www.internetporadna.cz/nase-projekty/linka-duvery#.WTZt-3oTZxA

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

linkaduvery@internetporadna.cz

Chat: www.elinka.internetporadna.cz
Provoz: ÚT, ČT  18:00 - 20:30, SO 12:00 – 14:00 a 16.00 – 17:30, NE 12:00 – 14:00 a 18:00 – 20:30

OSTRAVA - Linka důvěry

Moravskoslezský kraj, zdravotnické zařízení (tudíž bez registrace poskytovatele sociálních služeb)
provozovatel - Městská nemocnice Ostrava

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 596 618 908, 737 267 939

Provoz: NONSTOP

Ve vybrané dny (zveřejněno na web stránkách) možno kontaktovat konkrétního odborníka a poradit se (např. psycholog, ediktolog, psychiatr apod.)


Web: http://www.mnof.cz/linka-duvery

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: (odpovědi do 7 pracovních dnů)
E-mail: linka.duvery@mnof.cz

Chat: http://elinka.internetporadna.cz/

Provoz: PÁ:  20:00 - 23:00, NE: 09:00 – 13:00

PLZEŇ - Linka důvěry Ledovec

Plzeňský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Nezisková organizace Ledovec

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 373 034 455
Mobil: 739 055 555
Provoz: Denně 8:00 -24:00

E-mail: ld@ledovec.cz

Web: http://www.ledovec.cz/socialni-sluzby

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: základní sociální poradenství

E-mail: ld@ledovec.cz

PRAHA – Pražská linka důvěry

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), příspěvková organizace

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 222 580 697
Provoz: NONSTOP

E-mail: linka.duvery@csspraha.cz

Web: http://www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: (odpovědi do 5 dnů)
E-mail: linka.duvery@csspraha.cz

Chat: www.chat-pomoc.cz

Provoz: PO, ÚT, ST, ČT: 09:00 - 21:00, PÁ 09:00 - 15:00, SO: 14:00 - 20:00

Facebook: facebook.com/prazska.linka.duvery

PRAHA - Linka důvěry Dětského krizového centra

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Dětské krizové centrum, z.ú..

Zaměření: pro celou populaci
(zejména pro děti a mládež, syndrom CAN - týrané a zneužívané dítě, též pro rodiče, blízké dětí a profese pracující s dětmi)

Telefon: 241 484 149

Mobil: 777 715 215
Provoz: NONSTOP
E-mail: ld@ditekrize.cz
Web: http://www.ditekrize.cz

Audiochat prostřednictvím Skype: skypename: ld_dkc
Provoz:
PO-ČT: 14:00 – 22:00
PÁ-NE: 10:00 – 22:00
Internetové poradenství (odpovědi do 3 dnů)
E-mail: problem@ditekrize.cz

Chat: http://elinka.iporadna.cz
Provoz: PO: 14:00 - 18:00, PÁ: 14:00 - 18:00, SO, NE: 9:00 - 13:00 a 14:00 - 18:00

PRAHA - Kontaktní linka SOS centrum Diakonie

hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Diakonie Českobratrské církve evangelické, církevní organizace

Zaměření: pro celou populaci
Krizový telefon SOS centra Diakonie: (linka důvěry zrušena) 222 514 040
Mobil: 777 734 173

Mimořádný telefon v období koronaviru: 800 567 567
Provoz: PO - PÁ: 9:00 - 20:00 hod

E-mail: sos@diakonie.cz

Web: http://www.soscentrum.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: (odpovědi do 3 pracovních dnů)
E-mail: linka.duvery@diakonie.cz

Chat:  http://www.elinka.internetporadna.cz/

Provoz: Každý den: 09:00 – 19:45

TŘEBÍČ - Linka důvěry Střed

Vysočina kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Střed, o.s.

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 568 443 311

Mobil: 775 223 311

Provoz: Denně: 9:00 - 21:00 hod. (včetně víkendů a svátků)
E-mail: linkaduvery@stred.info
Web: http://www.stred.info/linka-duvery-stred

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: (do 2 dnů)

E-Mail: linkaduvery@stred.info

Chat: http://www.elinka.internetporadna.cz/

Provoz: PO - 10:00 - 12:00  a 18:00 - 20.00, Ú - 10:00 - 12.00 a 17:00 - 19:00, ST - 10:00 - 12:00 a 18:00 - 20:00, ČT - 10:00 - 12:00 a 17:00 - 19:00, PÁ - 10:00 - 12:00 a 18:00 - 20:00, SO - 18:00 - 20:00, NE - 10:00 - 12:00 a 18:00 - 20:00

ÚSTÍ NAD LABEM - Linka pomoci

Ústecký kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Spirála z.s.

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 475 603 390
Provoz: NONSTOP
E-mail: linkapomoci@spirala-ul.cz  (pouze kontaktní)
Web: http://www.spirala-ul.cz/sluzby/linka-pomoci

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství: (e-mail nebo webový formulář - odpovědi do 5 pracovních dnů)

E-mail: mail@spirala-ul.cz

ÚSTÍ NAD ORLICI - Linka důvěry

Pardubický kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Kontakt o. p. s.

Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 465 524 252
Provoz: NONSTOP
E-mail: lduo@seznam.cz

Web: http://www.linkaduveryuo.cz/

Audiochat prostřednictvím skype: skype name: linka.duvery.uo (9:00 - 21:00)

Internetové poradenství: (Odpovědi do 4 kalendářních dnů)

E-mail: napis@linkaduveryuo.cz

ZLÍN - Linka SOS

Zlínský kraj, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Statutární město Zlín, územní samosprávný celek


Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 577 431 333, 778 400 170
Provoz: NONSTOP
E-mail: sos.linka@zlin.cz
Web: http://www.soslinka.zlin.cz/

Audiochat: neposkytuje

Internetové poradenství:

E-mail: sos@zlin.cz