Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

Program studijní cesty

PONDĚLÍ 26. 3. - BERN

9:00 – 12:00

Univerzitní psychiatrické služby Bern - Psychiatrische Poliklinik
PD. Dr. med. Thomas Reisch, Psychoterapie, suicidolog, psychiatr – „Sebevražedné impulsy a hraniční poruchy osobnosti (borderline) – specifika práce po telefonu“
Psychiatrická klinika (200 lůžek+14 krizových+100 ambulantních míst) spravuje též KC a stacionáře ve městě.
Kontakt: Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD)
www.upd.gef.be.ch
Adresa: Murtenstr. 21, Bern, Tel.: 031 930 91 11, Referent: PD Dr. med. Thomas Reisch, Suizidforscher, thomas.reisch@gef.be.ch

14:00 – 16:00

Charles Rojzman – psycholog a univerzitní profesor (Philadelfia, Paris), francouz žijící v Bernu
Metoda „Therapy Sociale“ (komunikace bez násilí), kterou aplikuje v usmiřovacích procesech (Rwanda, Kongo). Základní seznámení a nastínění možností použití při komunikaci s klientem a při prevenci burn-out syndromu u pomáhajících pracovníků.

ÚTERÝ 27. 3. - ZÜRICH

9:30 - 11:30

Elternnotruf - Rodičovská linka (v pronajatých prostorách) provozují non stop telefon + mail + osobní poradenství
Kontakt: www.elternnotruf.ch
Adresa: Dargebotene Hand, Zeltweg 27, Tel: 044 365 34 05
Referent: Peter Sumpf, peter.sumpf@elternnotruf.ch

12:00 - 14:00

Krizové intervenční centrum (pod Univerzitní psychiatrickou službou ZÜrich – obdoba Bernu z 1. dne)
V den konání volali generálnímu partnerovi, že nikdo nepřijde (referující onemocněla a nemají náhradu). Tudíž sám pan Tony Styger (který se nás ráno ujal a představil kolegu z Rodič. linky) byl rozmrzen a poreferoval nám o krizovém intervenčním centru sám. Ve Swiss se pod tímto názvem skrývá obdoba našich KC (IC vůbec nemají).
Adresa: Kriseninterventionszentrum, Militärstrasse 8, Tel: 044 296 73 10
Referentin: Jantine Engel und ev. Sozialarbeiterin, jantine.engel@puk.zh.ch

STŘEDA 28. 3. - ZÜRICH

9:30 - 17:30

generální partner studijní cesty Dargebotene Hand (Podané ruce) - LD všeobecná, vznik 1957
Kontakt: http://zuerich.143.ch/web/
provozují non stop krizový telefon 143 + mailové poradenství + chat (90 dobrovolníků)
Adresa: Dargebotene Hand, Zeltweg 27, Tel.: 043 244 80 80
Referenti: Katrin Egloff, Tony Styger

ČTVRTEK 29. 3. - ZÜRICH

10:00 – 12:00

Pro mente sana (Pro zdravého ducha) - Poradenský a krizový telefon pro psychicky nemocné 
provozují telefon 12 hodin týdně (po+út+čt 9-12, čt 14-17) + osobní poradenství (psycholog+právník)
Kontakt: http://www.promentesana.ch/
Adresa: Hardturmstrasse 261, Tel.:04344 563 86 00, Referent: Vera Luif

13:00 – 15:00

Sorgentelefon v organizaci Schupfhuus – Krizové centrum pro mládež Kontakt: http://www.schlupfhuus.ch/
provozují non stop krizový telefon + mailové poradenství (ještě před 4 lety provozovali obdobu LB na čísle 147) a k tomu stacionář pro mládež v krizi (13-18 let) a poradnu pro oběti
Adresa: Schönbühlstrasse 8, Tel.: 043 268 22 66, Referenti: pí ředitelka a terapeut

16:00 – 19:00

Hilfe per SMS - SMS krizová linka na čísle 767 (v prostorách Diakonie Neumünster)
Kontakt: www.seelsorge.net a www.nebelmeer.net
Referenti: Jörg Weisshaupt (SMS krizová linka) Tel: 076 598 45 30, box@nebelmeer.net
Werner Widmer, Heinz Rüeger (Diakonie) http://www.diakoniewerk-neumuenster.ch/
Adresa: Neuweg 16, 8125 Zollikerberg, Tel.: 044 397 30 04