Zpět na www.krizova-pomoc.cz

Milí kolegové, spolupracující odborníci a příznivci linek důvěry v Čechách,

v rámci projektu „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know-how“ připravujeme na podzim 2012 dvě akce. Nositelem projektu je Centrum sociálních služeb Praha a prakticky jej realizuje Pražská linka důvěry. Jedná se o projekt z Fondu Partnerství, partnerskou organizací je švýcarská obdoba linky důvěry pro dospělé - Der Dargebotene Hand Schweiz (bližší informace na www.143.ch). Srdečně Vás zveme na připravované akce.

Zveme Vás na dvoudenní workshop 1. a 2. října 2012 pro pracovníky českých linek důvěry. Tématem prvního dne bude TKI – telefonická krizová intervence a druhý den bude věnován moderním informačním technologiím a jejich využití při poskytování krizové pomoci. Výstupem workshopu bude identifikace nejdůležitějších problémů, zkušeností a dobré praxe v oblasti krizového poradenství, a to jak z pohledu TKI, tak z pohledu využití informačních technologií.

Zveme Vás na dvoudenní konferenci 15. a 16. listopadu 2012 s účastí švýcarských expertů. Konference bude otevřená široké odborné veřejnosti. Stěžejním obsahem konference budou odborné příspěvky švýcarských kolegů. První den bude opět věnován telefonické krizové intervenci a druhý den moderním informačním technologiím. Cílem konference je přenos zkušeností a dobré praxe při poskytování krizové pomoci.

Obě dvoudenní akce se budou konat v prostorách Magistrátu hl. města Prahy, bez konferenčního poplatku a se zajištěním občerstvení. Na obě akce je nutné se dopředu přihlásit.

Svoji účast prosím potvrďte pomocí následujícího formuláře:

Registrace na konferenci

 
 
 

©2012 Centrum Sociálních Služeb Praha

Chelčického 39/842, 130 00, Praha 3

Email: info@cssp.cz