Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

Metodika

Metodika pro využívání
moderních informačních technologií
při poskytování
krizové pomoci – chat