Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

Seznam linek dle problematik

Seznam specializovaných linek

 

Děti a mládež:

PRAHA - Linka bezpečí
PRAHA - Linka důvěry Dětského krizového centra

BRNO - Modrá linka

BRNO - Linka důvěry

Domácí násilí:

PRAHA - DONA linka

PRAHA - Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
PRAHA - Krizová telefonní SOS linka (ROSA)

Obchod s lidmi:

PRAHA – LA Strada SOS a INFO linka

Poruchy příjmu potravy:

BRNO – Linka Anabell

Psychická krize – dospělí:

PRAHA – Linka krizové intervence
PRAHA – Krizová služba FOKUS

PRAHA - Linka První psychické pomoci
PRAHA - Linka pomoci v krizi Policie ČR

Rodiče a rodina:

PRAHA - Rodičovská linka

PRAHA - Linka pro rodinu a školu

PRAHA - Linka právní pomoci

Senioři:

PRAHA - Senior telefon
PRAHA - Linka seniorů

Syndrom CAN:

PRAHA - Linka důvěry Dětského krizového centra

Závislosti:

PRAHA - Anonymní AT linka
PRAHA - Linka pro odvykání kouření

Zdravotní problematika:

PRAHA - Národní linka pomoci AIDS

PRAHA - Linka AIDS - pomoc
PRAHA - Nádorová telefonní linka

PRAHA - Linka EDA

Ženy (těhotenství a mateřství):

PRAHA - Linka pro ženy a dívky
PRAHA - Linka pomoci Aqua Vitae

PRAHA - Národní linka kojení