Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

Kontakty projektu

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Jitka Gryga Medřická

Vedoucí Pražské linky důvěry

E-mail: info@krizova-pomoc.cz - dotazy k projektu a akcím konaným v rámci něj

           jitka.medricka@csspraha.cz - záležitosti týkající se Pražské linky důvěry

Tel: 736 469 196

 

Bližší informace o Pražské lince důvěry:

https://www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery

Adresa, na které je dostupná služba chatu Pražské linky důvěry:

www.chat-pomoc.cz

 

Zastřešující organizace:

Centrum sociálních služeb Praha
Zřizovatel hlavní město Praha, příspěvková organizace
Žilinská 2769/2
141 00 Praha 4 - Záběhlice

tel.: +420 222 581 290

IČO: 70878277

www.csspraha.cz