Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

Program workshopu

Pondělí 1. října

9:00 – 09:30 Registrace účastníků

I.                  Velká zasedací místnost

9:30 - 10:10 Slavnostní zahájení

Uvítání, , proslovy pořadatelů,  představení projektu, seznámení s činností Pražské linky důvěry, s programem workshopu apod.

5 minut pauza

10:15 - 11:30 První příspěvek

Jak se podává ruka ve Švýcarsku a jak v Čechách

Bc. Lucie Hermánková, supervizorka, bývalá vedoucí Pražské linky důvěry; Bc. Silvie Novotná, koordinátorka projektů,  bezplatná webová poradna Aperio, Pražská linka důvěry

Jak se dělá telefonická krizová intervence: srovnání systémů a způsobů práce linek důvěry pro dospělé ve Švýcarsku (Die Dargebotene Hand) a v ČR (Pražská linka důvěry, zkušenosti účastníků workshopu). Zaměření na systém práce s dobrovolníky a jejich vzdělávání. Jsou švýcarské zkušenosti přenositelné do ČR a jak? Prezentace, interaktivní seminář, diskuze.

10 minut pauza

11:40 - 12:50 Druhý příspěvek

Sebevraždy trochu jinak

 Mgr. Jitka Medřická, DiS., psycholožka a sociální pracovnice, vedoucí Pražské linky důvěry

Je práce s klienty se sebevražednými tendencemi opravdu smysluplná? Lze snížit riziko sebevražedného jednání úpravou vnějších podmínek či ztížením přístupu ke zbraním? Co by mohlo platit na sebepoškozující se klienty? Zajímavé podněty ze švýcarských zkušeností a výzkumů psychiatra a suicidologa Thomase Reische  z Univerzitní psychiatrické kliniky v Bernu. Uvažujeme u nás podobně? Interaktivní seminář, diskuse

40 minut oběd

13:30 - 14:30 Třetí příspěvek

Komplexní specializovaný servis pro osoby s psychiatrickým onemocněním

Bc. Silvie Novotná, sociální pracovnice, Pražská linka důvěry; Mgr.  Jarmila Kubáňková, psycholožka, Pražská linka důvěry, Green doors

Výhody jednotného systému pomoci pro osoby s psychiatrickým onemocněním. Prezentace švýcarské organizace Pro Mente Sana a srovnání se situací v sociálních službách pro tuto skupinu v ČR.  

5 minut pauza

14:35 - 15:50 Čtvrtý příspěvek

Duchovní jako pracovník na lince důvěry

Mgr. Eva Cudlínová, sociální pracovnice, Pražská linka důvěry, duchovní, Církev Československá husitská; Mgr. Martina Kopecká, doktorandka Husovy teologické fakulty

Práce na lince důvěry pod úhlem teologického pohledu aneb propojení zkušeností krizového pracovníka a duchovního. V čem může být teologická zkušenost přínosná a v čem naopak brzdí?  Interaktivní seminář, diskuse

10 minut pauza

16:00 – 16:30 Pátý příspěvek

Resuscitace po telefonu

MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska Zdravotnické  záchranné služby Hlavního města Praha

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) patří v České republice (ČR) mezi standardní metodiky práce zdravotnického střediska. Cílem dispečera je rozpoznat náhlou zástavu oběhu (NZO) a následně poskytnout odpovídající instrukce k provádění resuscitace svědky události. Součástí prezentace jsou i ukázky reálných hovorů z tísňové linky 155.

5 minut pauza

16.35 - 17:15 Šestý příspěvek

Metodika práce s volajícími na lince Die Dargebotene Hand, Curych

Mgr. Klára Gramppová Janečková, psycholožka, zástupkyně vedoucí Linky Seniorů Elpida o. p. s.

Prezentace a následná diskuse nad metodikou práce s volajícími na lince Die Dargebotene Hand, Curych na základě příručky pro práci s volajícími pro dobrovolné pracovníky linky. Zaměření na opakované volající, sebevražedné hovory a volající s hraniční poruchou osobnosti.

5 minut pauza

17:20 – 17:30 Zakončení prvního dne workshopu

Uzavření, reflexe

  II.               Malý salonek - doprovodný program

14.35 -16.30 ČAPLD

Sněm České asociace pracovníků linek důvěry

1.       ČAPLD a linky důvěry v ČR

2.       Volby nového výboru ČAPLD

3.       Diskuse

 

Úterý 2. října

8:00 - 8:15 Do-registrace účastníků

I.                  Velká zasedací místnost

8:15 – 8:30 Zahájení druhého dne

Stručné přestavení projektu pro nové účastníky, seznámení s programem druhého dne

8:30 – 9:30 První příspěvek

Hranice a limity krizové intervence

 Mgr. Michal Kniha, speciální pedagog, Pražská linka důvěry, Linka bezpečí

Moderovaná diskuse, jejíž cílem je pokusit se posdílet a pojmenovat hranice a limity v rámci krizové intervence (příp. jednotlivých pracovišť).  Jak se limity v práci s  konkrétním klientem projevují a jak s nimi pracujeme? Přichází s novými technologiemi (skype, chat, email) i změna vymezení KI? Čeká KI další redefinice  s ohledem na rozšiřující se možnosti kontaktu s klientem (např. videohovor)?

5 minut pauza

9:35 – 10:50 Druhý příspěvek

Krizová intervence pomocí SMS zpráv

Mgr. Jarmila Kubáňková, psycholožka, Pražská linka důvěry, Green doors; Jaroslava Korčáková, dipl. sp. ped., Pražská linka důvěry

Možnosti a úskalí této nové metody, předání  zkušeností ze švýcarské praxe organizace Seelsorge, provozující  „SMS linku důvěry“. Prezentace, diskuse

10 minut pauza

11:00 - 12:20 Třetí příspěvek

Průvodce začínajícího chataře

Mgr.  Bohuslava Horská, sociální pracovnice, Modrá linka Brno; Mgr. Šárka Licehammerová, psycholožka, Modrá linka Brno

Vydáme se cestou Modré linky od jednoznačného "ne" chatu až do jeho zavedení, cestou myšlenkových i formálních obsahů. Seznámíme se se s "know how" chatové komunikace s klientem za využití zkušeností Modré linky i švýcarských kolegů. Ochutnáme "live" chat z dílny Modré linky, nabídneme pohledy do půlroční zkušenosti s chatem, komparaci s e-mailovou a telefonickou formou kontaktu a přineseme první statistické údaje. Seminář bude koncipován interaktivně, s možností aktivně vyzkoušet roli konzultanta chatu i jeho klienta.

40 minut oběd

13:00 - 13:40 Čtvrtý příspěvek

„Ulita“

Jaroslava Korčáková, dipl. sp. ped., Pražská linka důvěry

Krizová pomoc pro děti a mládež  ve Švýcarsku a v Čechách. V čem se liší? Je možné se nechat inspirovat například Krizovým centrem pro děti a mladistvé Schlupfhuus (v překladu „ulita“)? Prezentace, diskuse

5 minut pauza

13:45 - 14:25 Pátý příspěvek

Rodič v síti? Poradenství rodičům s důrazem na využití ICT

Mgr. Michal Šmolka, psycholog, Olivova dětská léčebna v Říčanech, bývalý pracovník Pražské linky důvěry a Linky bezpečí

Interaktivně pojatý příspěvek, který si klade za cíl společně postihnout specifika distančního poradenství rodičům jak formou telefonickou, tak elektronickou. Vychází zejména z informací, jež poskytla Rodičovská linka v Zürichu.

14:30 – 14:45 Ukončení příspěvků

Reflexe, náměty, hodnocení workshopu  

II.               Malý salonek

Průběžně během dne cca od 9 do 14 hodin

Prezentace softwaru

Prezentace a možnost vyzkoušení softwaru pro záznam kontaktů linky důvěry, vyvinutého v rámci tohoto projektu. Ukázka nového modulu pro chatovou komunikaci využívaného v rámci zkušebního chatového provozu Pražské linky důvěry.

14:45 Přesun do kostela

15:00 – 16:00 Koncert a slavnostní zakončení workshopu

Koncert v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

Varhany netradičně v podání Petra Tvrdka a Ivety Tvrdkové-Karmazínové.

Závěrečné slovo, ukončení workshopu.